Home
About Us
What We Do
Elected Officials
Videos
Contact
Xin mời quý đồng hương bấm vào hai hình dưới đây ghi danh cho Ngày Vận Động cho Việt Nam 2019 (July 10 & 11) và cho buổi tiệc hội ngộ ngày hôm trước (July 9)

Please click on the following images to register for 2019 Vietnam Advocacy Day (July 10 & 11) and the Orientation Dinner (July 9):

2019 Vietnam Advocacy Day
2019 Orientation Dinner
Videos:

THE CAO DAI TAY NINH SECT 1997 DOSSIER

Geneva Press Conference - VNWHR

Geneva Press Conference - Lu Thi Tuong Uyen

Geneva Press Conference - VRLH

Geneva Press Conference - Formosa

Geneva Press Conference - HT Thich Nhu Dien

Geneva Press Conference - Pastor Joseph Vang

Geneva Press Conference - Michelle Nguyen

Geneva Press Conference - Intro by NDT

Post Press Release Interview AT 03/12/19

TAIWAN IRF DIALOGUE

Ho So Chi Phai Cao Dai Tay Ninh 1997

ICCPR 2019

UPR 2019

Hmong 3 (ENGLISH)

Hmong 3(Vietnamese)

Hmong 2(ENG)

Hmong 2 (Hmong)

Hmong 2 (Vietnamese)

Stateless Hmong (Hmong)

Stateless Hmong (English)

Cao Dai Quoc Te Van 2015 2018

Stateless Hmong (vietnamese)
Human Right & Democracy Defenders
   
  • Mạch Sống
  •    
  • Liên Minh Chống Tra Tấn VN

  • Helpful links

       
  • Find your Representative
  •    
  • Find your senators